Na návštěvě u bývalého velvyslance pana prof. K. Stehna