Slideshow-koncert k 70.naroz. dirigenta Prof.P. Fialy- 2013