Koncert Za zábranami - Žofín 2013 - orchestr V. Hybše