koncert k 70. výročí nar. -Český filharm. sbor Brno